geoTv.nl is een themasite van Stefan Flos (sjfsupport.com / H2video.nl). Op deze themasite staan voorbeelden van geo-presentaties zoals opgenomen door h2video.nl. Met deze themasite wordt de geosector beter zichtbaar.

Onbekend maakt onbemind. Het grote publiek en professionals bij publieke organisaties, de overheid maar ook het bedrijfsleven weet veel te weinig van de geosector. Hierdoor blijven kansen onbenut.

Geo – Samen – Zichtbaar: geoTv.nl

Door video’s van presentaties op bijeenkomsten op te nemen, promo video’s van producten en bedrijven te maken, interviews en discussies live met webTv uit te zenden en geo-documentaires te maken krijgt de geosector meer zichtbaarheid.

info@geotv.nl