Geodata bij droogteinspectie van veenkaden

03 April, 2012 06:46
More videos
312
Views
   

Film over de inspectie van veenkaden bij droogte. De film is gemaakt in het kader van ‘Professionaliseren Inspectie Waterkeringen’, een gezamenlijk kennisprogramma van STOWA en RWS Waterdienst.

Het bepalen van hoogte verschilbeelden van dijken onder bijzondere omstandigheden zoals extreme droogte van laseraltimetrie is in de film verwerkt. Dit onderdeel begint hier (17m08s).

About The Author
-