WiD14 KIRSTEN CULP – GeoWeb Schouw-app | Grontmij

13 February, 2014 14:49
More videos
225
Views
   

Presentatie over de GeoWeb Schouw-app van Grontmij opgenomen op de http://www.waterinfodag.nl op donderdag 13 februari 2014 in het NBC te Nieuwegein. meer informatie op http://www.grontmij.nl – http://waterinfodag.nl/programma/beurspresentaties/2-2/

BP2.2: Nieuwe GeoWeb-app ondersteunt waterschappen bij schouwproces
Kirsten Culp (Grontmij Nederland B.V.)

Waterschappen voeren jaarlijks een zogenaamde najaarsschouw uit om te controleren of de sloten voldoende worden onderhouden en schoongemaakt. Indien een sloot niet voldoende schoon is, wordt de eigenaar van het perceel aangeschreven met het verzoek om de sloot alsnog schoon te maken. Na deze eerste schouw kan een herschouw en eventueel een boetschouw plaatsvinden wanneer de eigenaar geen actie onderneemt naar aanleiding van de verzoeken vanuit het waterschap.

Om het gehele schouwproces efficiënt te laten verlopen, heeft waterschap Noorderzijlvest aan Grontmij opdracht gegeven om een schouwapp te ontwikkelen. De app is ontwikkeld op basis van GeoWeb, een webgis platform dat bij alle waterschappen in gebruik is voor het raadplegen van hun geografische gegevens.
De medewerkers van Noorderzijlvest kunnen voor de schouw hun mobiele telefoon gebruiken met daarop de schouwapp. In het veld ziet een medewerker ter oriëntatie zijn eigen GPS-positie op de kaart en hij kan een perceel aantikken om aan te geven of deze wel of niet voldoende schoon is. De registratie wordt eenvoudig in twee klikken uitgevoerd. Op deze wijze kan de veldmedewerker snel en efficiënt de schouw uitvoeren.

Alle informatie die de veldmedewerkers buiten registreren, is direct op kantoor beschikbaar. Daar kan met één druk op de knop in GeoWeb de brievengenerator worden gestart die in batch de brieven aan de kadastrale eigenaren genereert. Wanneer een eigenaar meerdere percelen heeft, krijgt hij één brief met meerdere kaartjes van de percelen waar hij de sloten dient schoon te maken. Op deze manier wordt het hele schouw proces ondersteund vanuit één en dezelfde applicatie. Aanpassingen in kaartlagen, rapportages of brieven zijn eenvoudig zelf uit te voeren door de beheerder van het waterschap. De app is gebaseerd op HTML5, dus te gebruiken op zowel Windows, iOS als Android.

Category: geoTv
About The Author
-